• NL
 • DISCLAIMER

  De website www.box32.be is eigendom van BOX32 bvba, met maatschappelijke zetel te 1982 ELEWIJT, Witloofstraat 12, ingeschreven in het KBO en BTW-register onder het nummer BE0896.389.668, IBAN BE72 7340 2288 3016, BIC KREDBEDD, tel. 0496.129.128, e-mail info@box32.be.
  Op het gebruik van deze website www.box32.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

   

  Gebruik van informatie:

  BOX32 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat BOX32 niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BOX32 geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BOX32 aanvaardt geen (directe of indirecte, bijzondere of andere wijze) aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
  Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen BOX32 en gebruiker van de website ontstaan.

  E-Mail

  BOX32 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met BOX32 te corresponderen, accepteert u dit risico.

  Hyperlinks

  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BOX32 heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. BOX32 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle publicaties en uitingen van BOX32 zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier worden gemaakt, zonder dat BOX32 daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

  Privacybeleid

  BOX32 hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site.
  De verantwoordelijke voor de verwerking, BOX32, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
  De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u op www.box32.be kan terugvinden.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.